Nadolig Llawen

Behold ! The Christmas Carols. 2020s replacement for singing in Bangor High Street. but don’t panic. We have a virtual bucket for your donations. It is a GoFundMe page below this video. Thank you for your generosity. Thank you to the Bangor Street Singers, Alan Holmes for the recording and Phil Layton for the editing. Carol 1. Lyrics by an as yet unknown member of XR . Tune by Mendelssohn . Carol 2. Lyrics as 1. Tune English Traditional. Domine Pacem. Words and Music by Helen Yeomans. Thank you Helen. Carol 3. Words – unknown translation – original words by Joseph Mohr. Tune Franz Gruber.

Gwelwch! Carolau’r Nadolig. 2020au ar y we yn lle canu yn Stryd Fawr Bangor. Mae gennym fwced rhithwir ar gyfer eich rhoddion. Mae dolen i dudalen GoFundMe o dan y fideo hyn. Diolch am eich haelioni. Diolch i Ganwyr Stryd Bangor, Alan Holmes am y recordiad a Phil Layton am y golygu. Carol 1. Lyrics gan aelod nad yw’n hysbys eto o XR . Tiwn gan Mendelssohn . Carol 2. Geiriau fel 1. Tiwn Saesneg Draddodiadol. Domine Pacem. Geiriau a Cherddoriaeth gan Helen Yeomans. Diolch Helen. Carol 3. Geiriau – cyfieithiad anhysbys – geiriau gwreiddiol gan Joseph Mohr. Tiwn Franz Gruber.

https://www.gofundme.com/f/bg82cy-oneheart